bgruen

България. Земя като една човешка длан...

ИНТЕРЕСНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

 

Лазурно море и прекрасни плажове с фин пясък, величествени планини с главозамайващи гледки, кристални езера и красиви долини, чудесни морски и планински курорти, особености, които са характерни за малко страни. Добри и гостоприемни хора, китни села и модерни градове, но съхранили история, бит и култура.

Това е България, страната, която сте избрали за своята почивка.

 

 

Български туристически потенциал.

България е пълноправен член на UNWTO от 1976 г. Членството ни в организацията позволява добро позициониране на страната като туристическа дестинация и осигуряване на подкрепа за развитието на туризъм.

Географското пространство на България обхваща площ от близо 111 000 кв.км., което я поставя на 14-то място в Европа и 105-о място в света. Разположена в крайните югоизточни части на европейския континент, местоположението й оказва влияние върху разнообразието на нейния природен и туристически потенциал. Ясно обособените четири годишни сезона и сравнително по-мек климат спрямо този на Централна, Източна и Северна Европа, са предпоставка за целогодишна туристическа дестинация.

С голямото многообразие от туристически обекти - общият им брой е около 40 хиляди, се нарежда сред първите 10 в Европа. Най-значимите са включени в системата на "100-те национални туристически обекта", а другата голяма група са природните обекти. Тяхната гъстота е много висока в планинските и полупланински територии, където са обособени територии със специален природозащитен статут или са места от екологичната мрежа "Натура 2000".

В страната има над 4 000 пещери, от които 9 са благоустроени за туристически посещения (осветени и обезопасени). С подчертано изразена туристическа функция се ползват някои живописни речни проломи. Туристическа ценност притежават и множество скални феномени. Интересни са и минералните води на България.

Биологичните ресурси имат важна роля в изграждането на природно-териториалния комплекс от системата на туризма у нас. Флористичното и фаунистичното видово разнообразие стоят в основата на естествения ландшафтен потенциал, който създава предпоставки за развитие на екологичния, селския, ловния и орнитоложкия туризъм. В страната ни има 55 резервата, 364 природни забележителности, 3 национални и 11 природни парка. Общият брой на защитените територии и обекти е 1 012, а защитените видове са 574.

Фестивалите и събитията също представляват туристически интерес. В регистъра на туристическите фестивали и събития са вписани 1 278 събития и фестивали. От тях с международно значение - 99.

В България има 143 курорта, от които 54 балнеолечебни, 55 климатични планински и 34 климатични морски курорта. Капацитетът и лечебният потенциал на някои от тях са причина за присъждането им на статут от национално значение: Варна, Балчик, Несебър, Созопол от морските; Банкя, Велинград, Сандански, Хисаря от балнеоложките; Боровец, Пампорово, Говедарци от планинските.

Пространственото разпределение на туристическите ресурси на страната се характеризира с висока степен на припокриване и/или териториална близост на природните и културни обекти. Тази географска специфика дава възможност за комбиниране на различните видове туризъм.

Вие избирате, ние трансферираме!

Не се колебайте и открийте България. По всяко време можете да ни изпратите запитване за трансфер по избрана от Вас дестинация. Еднодневна или двудневна екскурзия до море, планина или във вътрешността на страната, до столицата и другите големи градове. Нашите консултанти ще Ви помогнат с избора, маршрута и обектите които да посеите. Ние ще ви изготвим индивидуален маршрут и програма.

Вие само изберете тема и посока.

Морски туризъм

България има добро географско разположение и атрактивно крайбрежие с плажни ивици с качествен пясък и широко плитководие. Предлагането на морски туризъм е традиционно и застъпено във всички информационни източници за България, което нарежда страната ни в списъка с дестинациите за масов туризъм. В България има 18 климатични морски курорта от национално значение и 16 климатични морски курорта от местно значение.

209 плажа с обща площ от около 12 хиляди декара са основен туристически ресурс на страната.

Планински и зимен туризъм

Планинският туризъм в България се развива в 5 планински климатични курорта от национално значение и в над 100 селища без официален курортен статус.
Общата дължина на ски пистите в България е около 210 км. Основните курортите са: Боровец - 58 км., Банско - 50 км., Пампорово - 37 км., Витоша - 19 км.

Културно-познавателен туризъм

Особено важно място в туристическия потенциал на България заема културният туризъм. България е една от най-старите европейски държави и наследник на древни цивилизации, траки, римляни, византийци и прабългари, оставили ценни художествени и архитектурни свидетелства. Културния туризъм включва археологически, архитектурни, етноложки, религиозни обекти, исторически забележителности, както и културни институции, музеи, галерии, читалища и културни събития от различно естество, свързани с нематериалната култура, както и "творчески" туризъм, в който туристите създават култура. Всички те, се характеризират със своето разнообразие, автентичност и уникалност.

Страната притежава богато културно наследство, около 40 000 регистрирани обекта от различни исторически епохи, от които над 10 000 с национално значение. В Списъка на световното културно и природно наследство на UNESCO са включени 7 културни и два природни обекта, а още 16 очакват номинация. България е на трето място в Европа, само след Италия и Гърция, по брой археологически културни ценности. В страната има и 33 археологически и 10 етнографски, архитектурни и исторически резервата, разкрити са около 1000 гробни съоръжения и тракийски съкровища.

Предимствата на този туризъм са богато културно наследство от различни исторически епохи и голямо видово разнообразие, териториална концентрация и благоприятно разположение на културно-историческите атракции, съхранен автентичен местен фолклор, развита музейна мрежа и възможността, културният туризъм да бъде комбиниран с всички други видове туризъм.

Фестивалният и събитиен туризъм

В Регистъра на туристическите фестивали и събития са вписани 1278 събития и фестивали, от които 99 с международно значение.

Винен туризъм

През последните години страната се превръща в атрактивна дестинация за винен туризъм, не само заради многообразието си от винени сортове грозде, традициите във винопроизводството и културата на виното, а и заради множеството успешно функциониращи изби, част от които вече са успешни туристически атракции. В България са създадени и три винарски клъстъра, Античен път на тракийското вино, Пътят на Орфей и Пътят на Дионисий. Очертани са и девет национални маршрута: Пътят Бдин, Пътят Стримон, Античният път на тракийското вино, Пътят на Орфей, Пътят на Дионисий, Пътят на Етър, Пътят на Хемус, Пътят Мадара, Пътят Одесос.

Виненият туризъм се характеризира се с модерна специализирана инфраструктура в унисон с най-съвременните изисквания на развитието на винения туризъм: добра транспортна достъпност до избите, наличие на качествени места за настаняване в самите изби или в близост до тях. Може да се съчетае посещенията с различни прояви, свързани с виното, празници, панаири, винарии, винени фестивали и други, както и с празници, обичаи и ритуали, свързани с бита на местните хора.

Кулинарен туризъм

С традиционната си кухня и разнообразните ястия, характерни за различните райони на страната, България е чудесна дестинация за любителите на кулинарния туризъм с цел рекреация или забавление, което да включва събития, свързани с храната - фестивали, конкурси, демонстрации, кулинарни шоу програми и други. Този вид туризъм удовлетворява и нуждите на съвременните туристи от нови преживявания и познания.
Интересни ще са Ви не само традиционната българска кухня, но и регионалните кулинарни специфики, позволяващи разработката на кулинарни маршрути и възможностите за съчетаване на продукта с винен и културен туризъм.

Здравен туризъм

За последните три години, глобалната уелнес индустрия нараства от 2.98 трилиона евро до 3.30 трилиона евро. За година, са направени 691 млн. уелнес пътувания или със 104.4 млн. повече, отколкото предишната. Секторите с най-голям принос в уелнес икономиката са: красота и анти-ейдж (887 млрд. евро), здравословно хранене и намаляване на теглото (576 млрд. евро), уелнес туризъм (500 млрд. евро), фитнес и ум-тяло (481 млрд. евро), превенция и индивидуална медицина и здраве (474 млрд. евро), допълнителни грижи и алтернативна медицина (177 млрд. евро), недвижими имоти, свързани с уелнес (106 млрд. евро), спа индустрия (88 млрд. евро), термални/минерални извори (45 млрд. евро), уелнес на работното място (38 млрд. евро).

България не прави изключение и е сред първите в Европа по богатство и разнообразие на хидротермални води и биоклиматолечение. Страната е втора в Европа след Исландия и изпреварва държави с доказани традиции в балнеологията по отношение на съществуващи, развити и регистрирани (сертифицирани) ресурси на минерална вода.

В България има 142 разкрити находищата на минерална вода. Голяма част от минералните води у нас извират от голяма дълбочина, което е гаранция за тяхната чистота. Характеристиките на минералните води са благоприятни за възстановяване и лечение на над 90% от най-масовите заболявания, лекувани и заплащани по клинични пътеки от европейските здравни каси. Интересно допълнение са и находища на лечебна кал, в 54 обособени балнео-лечебни курорта.

През последните години здравният туризъм в България съчетава традиционни курортни терапевтични дейности, като балнеолечение, рехабилитация и профилактика, с модерни уелнес и спа програми. Този вид туризъм все по-често се комбинира с други туристически продукти, например, културен, кулинарен, спортен туризъм.

Екотуризъм

Екотуризмът е относително нов, но бързо развиващ се сектор в туристическата индустрия на страната. В контекста на глобалните промени в климата и нарастващото негативно въздействие на човешката дейност върху околната среда, екотуризмът става все по-предпочитан начин за почивка и релакс. По своята същност той е "отговорно пътуване до природни места (територии, райони, зони), което съхранява околната среда.

В България има над 1 000 защитени територии и обекти, сред които 55 резервата, 344 природни забележителности 564 защитени местности, 3 национални и 11 природни парка, 35 поддържани резервата, 574 защитени видове растения, 483 защитени видове животни и 1646 защитени дървета. 17 от резерватите в страната са обявени за биосферни по програмата на UNESCO "Човек и биосфера", а два от природните обекти, Национален парк "Пирин" и резерват "Сребърна", са включени в списъка на UNESCO на Световното природно наследство.

България е на трето място в ЕС по дял на защитените зони от Европейската екологична мрежа "Натура 2000" с 34% при среден дял за ЕС от 18%.

Маркираните пътеки в планините са с обща дължина от над 37 000 км. През територията на страната преминават международни туристически маршрути: Ком-Емине (трасето му съвпада с финалната отсечка на европейския туристически маршрут E-3), европейският туристически маршрут Е-4 (Витоша, Верила,Рила, Пирин) и европейският туристически маршрут Е-8 (Рила, Родопи). Добрата мрежа от планински пътеки, изградена и поддържана паркова инфраструктура, атрактивни маршрути, както и условия за настаняване в къщи за гости и туристическа база, съобразена с особеностите на районите са добра предпоставка за приятна и добре организирана почивка сред природата.

Можете да съчетаете екологичния туризъм и с провежданите научни и научно-приложни дейности в защитените територии по разнообразни програми и проекти за дългосрочно опазване, защита и за възстановяване на популации, мониторинг на биологичните видове, развитие на мрежата от защитени територии.

Селски туризъм

Селският туризъм също е перспективна ниша в туристическия отрасъл. Неговата основна цел е да ангажира населението в селата с допълнителен алтернативен бизнес, който няма да ги откъсне от основното им занимание, земеделието и животновъдството. Селският туризъм предоставя добри възможности за създаване на заетост за немалка част от жителите на селата и за повишаване доходите на хората.

Приключенски туризъм

Приключенският туризъм е един от най-бързо развиващите се сектори в туристическата индустрия, който привлича платежоспособни потребители, подкрепя местните икономики и насърчава прилагането на устойчиви практики. Включва дейности като подводно сафари и подводна археология, кану, рафтинг, приключенско, планинско и шосейно колоездене, езда, някои видове джип-сафари, програми за оцеляване, катерене с планински водач, планински преходи с различна трудност, вкл. преходи със ски с панти, с бегови ски, със снегоходки или с кучешки впряг, екстремни ски, експедиционен/височинен туризъм към върхове над 6000 м, сноуборд и други.

Градски и развлекателен туризъм

Градовете в страната са с богата история и културно историческо наследство, наситен събитиен календар, много възможности за забавления и спорт. Огромно предимство на българските градове е близостта с природата и възможността за съчетаване на културен с други видове туризъм. Предлагат се отлични възможности за шопинг и разнообразие от ресторанти, с традиционна и чужда кухня, барове и заведения за нощен живот.

София

София е най-големият град и столица на България. Основан преди хилядолетия, днес градът продължава да се развива, превръщайки се в културен и икономически център на България. През София има удобен достъп до всички големи и европейски градове, а от централната железопътна гара и автогарата на града може да се достигне до всяка точка на страната.

Градът пази ценни паметници от отминалите епохи. Туристите могат да видят експонираните останки от Източната порта на Сердика, Средец, датиращи от периода ІІ-ХІV в. В столицата има множество музеи, археологически, етнографски, исторически, природо-научен и други, които съхраняват някои от най-ценните експонати на страната.

София е домакин на множество културни, музикални, спортни и други събития. В Националния дворец на културата, на стадионите и в големите зали в града се провеждат много концерти на известни групи и изпълнители. Многобройните театри и галерии предлагат интересна и разнообразна програма.

В околностите на София, главно в близките планини Витоша, Лозенска и Стара планина, през вековете са издигнати много манастири, които формират така наречената Софийска света гора. В миналото са били културни средища, съхранявали българския дух в епохата на османското владичество.

Столицата разполага с разнообразни съоръжения за спорт, открити и закрити басейни, тенис кортове, модерни спортни зали, паркове, а стадионите в града посрещат многобройните фенове на големите български футболни отбори.

Парковете в София са привлекателна възможност за отмора и спорт. В самия център на града се намира парк Борисовата градина, близо до Националния дворец на културата е Южният парк. Край София, в гр. Ихтиман и с. Равно поле, са изградени и две голф игрища, които предлагат добри условия за практикуване на този вече популярен и в България спорт. През зимата планината Витоша е любимо място на скиори и сноубордисти, а през лятото е сред предпочитаните места за пикник и пешеходен туризъм.

За децата в София има множество забавления. В много от парковете има изградени модерни и сигурни съоръжения за игра, на разположение са детски паркове, както и клубове за игра на закрито.
Добре развит е и спа туризмът. Минералните ресурси в близкия курорт Банкя предлагат чудесни условия за лечение, рекреация и уелнес. В самата столица има десетки дневни спа центрове.

Популярният булевард "Витоша" е сред любимите места на гостите и жителите на столицата. Тук са разположени магазини на световни марки, а статутът му на пешеходна зона го превръща в приятно място за разходка и отмора. Възможностите за пазаруване в града са много и разнообразни, тук са съсредоточени някои от най-големите търговски центрове на Балканския полуостров.

София е целогодишна туристическа дестинация и няма големи месечни колебания през отделните месеци на годината. През изминалата година в Столична община са пренощували над 1 млн. лица, от които 63% са чужденци. Средният брой нощувки е между 1 и 2, както за българите, така и за чужденците.

"Приятно безгрижната столица на България често е подценявана от посетителите, които се насочват директно към морските и ски курортите. Но те пропускат нещо специално. София не е огромен метрополис, но е голям, модерен и младолик град, с разпръснати църкви, османски джамии и паметници на Червената армия, които оставят еклектично и екзотично усещане. Последните изкопни работи при строежа на градското метро разкриват съкровище от римски руини от преди близо 2000 години, когато градът се е наричал Сердика. Извън сградите и улиците, просторни паркове и поддържани градини предлагат отдих на посетителите, а ски пистите и местата за разходка във величествената планина Витоша са само на кратко разстояние с автобус от центъра на града. Дом на много от най-добрите български музеи, галерии, ресторанти и клубове, София може да ви убеди да се помотаете наоколо и да продължите пътешествието си."

(Lonely Planet)

Пловдив

Пловдив е вторият по големина град в България. Той е един от най-старите градове в Европа, началото му датира от 4 000 години пр.Хр. Градът е построен около седем хълма, Пловдивските тепета, които са неразделна част от историята на града.

Градът е домакин на театрални, танцови и кино фестивали, а многобройните археологически находки от тракийско, римско и византийско време не само напомнят за славното минало, но и са успешно съчетани с модерната архитектура на града.

В града има исторически, археологически, етнографски и природонаучен музей, художествена галерия, опера и драматичен театър. В напълно обновения Природонаучен музей се намира първият в страната 3D планетариум. Една от най-известните забележителности е Архитектурно-историческият резерват "Старинен Пловдив", в който са запазени и реставрирани красиви възрожденски къщи, много от които са обитаеми и до днес.

Усилено се работи и по реставрацията на Епископската базилика, най-голямата раннохристиянска базилика на Балканите, с която Пловдив ще кандидатства за включването й в списъка на обектите, признати за културно наследство от UNESCO.

Освен културни забележителности, градът предлага много добри условия за спорт и развлечения. Изграден е гребен канал с олимпийски размери, който предлага много добри условия за гребане, бягане и колоездене.

Пловдив получава две награди от първото издание на Balkan Awards for Tourism Industry, приз за "Културен туризъм 2015" и за "Балканска столица на културата". През 2016 г. градът е обявен за водеща туристическа дестинация в класацията "Най-добри европейски дестинации, 2016".

За година, в община Пловдив са пренощували над 240 хил. лица. Средната продължителност на престоя е между 1 и 2 нощувки

"С голяма лекота Пловдив съчетава свеж нощен живот и хилядолетни руини. Точно както Рим, Пловдив е разположен на седем хълма, но е много по-древен, това е най-старият постоянно обитаван европейски град. Той е обичан заради романтичния си стар град, пълен с колоритни и скърцащи имения от 19-ти век, които сега са къщи музеи, галерии и семейни хотели. Но калдъръмените улички и носталгията от епохата на Възраждането са само част от историята. Космополитният втори по големина град на България винаги е следвал София по петите, а избирането му за Европейска столица на културата 2019 със сигурност ще даде на града голямо предимство. Музикалните и арт фестивалите привличат все повече посетители, а реновирането на артистичния квартал Капана и градините на Цар Симеон дават на града нова увереност. От някога великолепен път между България и Гърция или Турция, сега градът цъфти като самостоятелна дестинация, една от тези, които трябва да бъдат включени във всеки маршрут в централна България."

(Lonely Planet)

Варна

Варна е третият по големина град в България и най-големият по Българското Черноморие. Заради историята и икономическото и културното му значение често го наричат "Морската столица на България". Градът е основан през VI в. пр.н.е. с името Одесос.

Със своето модерно пристанище, ж.п. възел и международно летище, осъществяващо връзка с 35 държави и над 100 града в света, днес Варна е един от най-големите транспортни центрове в България.
В града се намират две от най-съвременните многофункционални зали в страната, Дворецът на културата и спорта и Фестивалният и конгресен център, позволяващи провеждането на международни фестивали, научни форуми и спортни събития. Градът има богат културен календар.

Множество паметници, експонирани в градския Археологически музей, датират от дълбока древност. Неговата сбирка включва и находките от Варненския халколитен некропол, най-старото златно съкровище в света, датиращо отпреди шест хиляди години. Интерес за посетителите представляват и Военноморският и Етнографският музей. Във Варна е една от най-големите и богати галерии за изящни изкуства в България. Римските терми в града са най-голямата римска баня на Балканския полуостров, с площ от 7000 кв. м. Тя е четвърта по големина в Европа, след термите на Каракала и Диоклетиан в Рим и в Тревира (Трир, Германия).

Атрактивен туристически обект е Аквариумът, център за популяризиране на черноморската флора и фауна, който представя първата и единствена морска биологична експозиция в страната. В Делфинариума туристите могат да се насладят на уникално Делфин шоу.

Недалеч от Варна се намира Университетската ботаническа градина, първият екопарк в страната, съчетаващ изкуствени и естествени екосистеми. В Природен парк "Златни пясъци", защитена територия с редки дървесни видове, е разположен Аладжа манастир, един от малкото скални манастири в България, при който отделните помещения с различна функция са ясно разграничими.

Плажовете на Варна предлагат добри условия за отдих, както и за практикуване на водни спортове, плажен волейбол, сърф, гмуркане, каране на джет, разходка с лодка, с банан и други. В града има и добри условия за здравен туризъм, почивката на море се съчетава успешно с оздравителни лагери, доболнична и болнична помощ, рекреационни услуги и здравословен начин на живот.

Възможностите за хранене и забавления във Варна са богати, крайбрежни ресторанти, пицарии, бистра, бирарии, заведения за бързо хранене, клубове и дискотеки.

В непосредствена близост до Варна се намира тренировъчно голф игрище, а недалеч от града са разположени още 3 големи и модерни голф игрища.

Има възможности за практикуване на ловен и риболовен туризъм в 6 горски и 3 ловни стопанства. На тяхна територия са разположени и 8 ловни хижи.

За година в община Варна нощуват над 840 хил. туристи. Средната продължителност на престоя е около 5 нощувки.

"Като трети по големина град и морска столица на България, Варна е най-интересният и космополитен град по Черноморското крайбрежие. Комбинацията между пристанищен град, военноморска база и морски курорт го прави привлекателно място за няколкодневна почивка. Градът е пълен с история и все пак модерен, с огромен парк за бавна разходка и дълъг плаж, на който можете да се отпуснете. В центъра на града ще откриете най-големия комплекс от римски бани в България и неговия прекрасен археологически музей, както и оживена културна сцена и много добри ресторанти. Градът е идеална отправна точка за еднодневни пътувания до близките морски курорти, като Св. Константин и Елена и Златни пясъци и очарователния град Балчик."

(Lonely Planet)

Велико Търново

Велико Търново е разположен в Северна България, по поречието на р. Янтра. Той е един от най-старите градове в страната, историята му датира отпреди повече от пет хилядолетия.

След провъзгласяването му за столица на възстановената българска държава от братята Асен и Петър през 1185 г. градът се развива бързо, като в периода XII-XIV в. е най-непревземаемата българска крепост и културно и духовно средище на страната.

Най-значимият паметник на културата във Велико Търново е средновековната крепост Царевец. Разкопките показват, че Царевец, макар и опасан от крепостна стена, не е бил затворена крепост, а истински средновековен град, в центъра на който се е издигал дворецът, църквата "Св. Петка", множество жилищни и стопански сгради, водохранилища и бойни кули.

Освен с историческите си хълмове, Велико Търново е известен и с множество православни храмове. В околностите на града се намират и едни от най-известните български манастири.

В архитектурно отношение обликът на старата част на града пренася посетителите в миналото. Вървейки по улица "Гурко" или по "Самоводската чаршия" (улица-та на занаятите), гостите на града имат възможност да разгледат сгради, издигнати преди повече от 200 години, както и да усетят изцяло различна атмосфера. Чаршията е своеобразен етнографски комплекс със занаятчийски работилници, дюкяни за сувенири и галерии.

В старата част на града се намира по-голямата част от местните музеи, а на 20 км от Велико Търново се намира и археологическият резерват Никополис ад Иструм, римски и ранновизантийски град, основан от император Траян (98-117 г.) през 106 г. н. е. Привлекателен за туристите е и архитектурният резерват Арбанаси, разположен в близост до града. Старинното село е запазило великолепни архитектурни паметници от епохата на Българското възраждане, стари църкви и китни дворове, потънали в цветя и зеленина.

Символ на града е аудиовизуалният спектакъл "Звук и светлина", който разказва славната, но и трагична история на България чрез музика, светлини, лазери и църковни камбани.

Градът предлага богати възможности за развлечение и нощен живот. На главната улица има разнообразие от магазини, хотели, заведения за развлечения и хранене. Ресторантите в града са известни с добрата си кухня.

За привържениците на активния отдих са изградени много екопътеки. Районът предлага възможности за скално катерене, планинско колоездене, конна езда, а множеството реки и язовири дават възможност за риболов и плуване.

За година в община Велико Търново нощуват над 143 хил. туристи. Средната продължителност на престоя е 1-2 нощувки.

"Средновековна история струи от крепостните стени и калдъръмените улици на Велико Търново. Централно място в един най-старите градове на България заема великолепната реставрирана крепост на Втората българска държава Царевец. Историческият град Търново е втъкан между драматичните завои на река Янтра и е прегърнат от амфитеатър на залесени хълмове. Възрожденското великолепие на България от 19-ти век се съживява по исторически улици като "Гурко". Подобно е усещането и за занаятчийския пазар Самоводска чаршия, който почти запазва атмосферата от преди два века. Съвременният град разпуква тези исторически наслоявания с натоварения бул. България. Днес Търново е университетски град с мултикултурна среда. Разположен на пътя между Букурещ и Истанбул, градът е любима спирка за туристите. Заслужава си обаче да му отделите повече време, за да го видите от висотата на неговата крепост."

(Lonely Planet)

Бургас

Бургас е четвъртият по големина град в България. Разположен е на брега на Черно море. Близостта до морето и равнинният характер на района е причина той да е населен още от древността. Най-ранните находки в региона се отнасят към бронзовата и ранната желязна епоха. Много са и археологическите находки от тракийския период (ІV в. пр. н. е.).

Бургас е привлекателна дестинация, както за български, така и за чуждестранни туристи. Градът и регионът предлагат разнообразни възможности за туризъм, морски, културен, балнео и спа, орнитоложки, винен туризъм и други.

Повече за историята на града туристите могат да научат в експозициите на Регионалния исторически музей. Катедралният храм "Св.св. Кирил и Методий" също е сред най-посещаваните обекти в града. До храма е разположена етнографска експозиция, представяща културата и бита на Бургас в миналото. Там се намира най-богатата колекция от традиционни костюми от всички етнографски групи в Бургаско.

Бургас е културен център на региона с оперните си и театрални постановки. Многобройни са и галериите в града. В реставрираното Морско казино край морската градина често се провеждат културни мероприятия. Морската градина е подходящо място за разходка и отмора. Тук се намира и летният театър, където се провеждат разнообразни концерти и постановки. Мостикът на Бургас е едно от любимите места за разходка на жителите и гостите на града.

В парк "Езеро" (на входа на Морската градина) е изграден велопарк, а за търсещите повече адреналин, специално трасе за т. нар. "dirt jumping".

През летния сезон Бургас се превръща и във фестивален център. От няколко години в града се провежда Фестивал на пясъчните фигури, а от 2008 г. градът е домакин на Spirit of Burgas, фестивалът, донесъл международна известност на Бургас и България. Организират се и множество литературни, музикални и фолклорни фестивали, основно през летния сезон.

За година, в град Бургас, пренощуват близо 136 хил. туристи. Средната продължителност на престоя е между 2 и 3 нощувки.

"За повечето посетители пристанищният град Бургас не е нищо повече от транзитна точка към очевидно по-привлекателните курорти и исторически градове на север и на юг по крайбрежието. Ако решите да останете в Бургас обаче, ще откриете един жив, добре запазен град с чист пешеходен център, дълга спокойна плажна ивица, великолепен крайморски парк и няколко интересни музеи. Комбинацията от хотели с разумни ценови оферти и някои от най-добрите ресторанти в тази част на страната, прави града добро място от южното крайбрежие. Любителите на природата идват в Бургас и заради четирите езера извън града, които са местообитания на изобилие от птици. Можете да ги наблюдавате, да карате каяк или импулсивно да се гмурнете в солен басейн."

(Lonely Planet)

Спорт

България има международен имидж на страна носител и символ на спортна слава и постижения. Това създава по естествен начин стимули за развитие на българския туризъм в интеграция с физическата култура и спорта.

България разполага с благоприятни условия за този вид туризъм. През последните години е обновена значителна част от спортната база, изградени са нови модерни съоръжения. Страната привлича и все повече международни спортни събития. В последните две години България е домакин на турнир от календара на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP) от категория ATP 250. Турнирът се провежда в многофункционалната спортна зала "Арена Армеец София", която е с капацитет 12 000 места.

България разполага с 14 стадиона с 20 хил. и повече места, което показва потенциал за дестинацията да бъде домакин на големи спортни събития. През 2015 г. отваря врати и многофункционална спортна зала "Колодрум Пловдив", в която могат да се практикуват над 20 вида спорт. Провеждат се също и концерти и други развлекателни събития.

Общият брой на спортните обекти в страната е над 4 000.

Лов и риболов

Ловният фонд на България възлиза на над 10 млн. хектара, от които едродивечовото стопанство е около 1.4 млн. хектара, а дребнодивечовото, 8.8 около млн. Ловните стопанства са 40. Две от тях, "Воден, Ири Хисар" и "Искър" се стопанисват от Министерски съвет, а за останалите се грижи Държавната агенция по горите. За нуждите на ловната дейност са изградени 68 бази за интензивно развъждане, разселване и ползване на елен лопатар, муфлон и дива свиня и 15 ферми за производство на ловни птици, от които 9 за производство на фазани и 5 за производство на полудиви патици.

Рибното богатство на България също е голямо и разнообразно. Предлагат се възможности за риболов на сладководни видове като шаран, пъстърва, сом, костур, бяла риба, клен, скобар и др. В Черно море обект на риболов са моруна, калкан, лаврак, лефер, минокоп-умбрина и други. Подходящи обекти за риболов са язовирите Искър, Белмекен, Голям Беглик, Широка поляна, Доспат, Батак, Въча, Рабиша, Бакър дере, Караджа дере. Речният риболов е достъпен по водите на Камчия, Тунджа, Ропотамо, Велека и техните притоци, които привличат и любител и професионалисти.

 

 

Специализирани туристически брошури

Още много подробности и интересна информация можете да намерите в тези специализирани брошури

КЪМ НАЧАЛОТО